Priručnici za preuzimanje
Datum 13 Nov 2017

Svi priručnici Centra za socijalni rad i ustanova ove tematike

Publikacije Centra za socijalni rad Jajce (Office Publisher)
Datum 13 Feb 2014

Porodično / Obiteljsko savjetovalište, rodno zasnovano nasilje, zajedno u borbi protiv droge, stručni pristup radu

Brošure Centra za socijalni rad Jajce
Datum 13 Feb 2014

Maloljetnička delikvencija, podjela humanitarne pomoći putem humanitarne organizacije, vršnjačko nasilje, pomoć starim osobama, nasilje u porodici...

Istaknuti projekt

Partneri Centra za socijalni rad