Posljednje novosti / vijesti

Javna tribina, 26.07.2012. godine
Datum 26 Jul 2012

Centar za socijalni rad Jajce, organizator je Javne tribine pod nazivom „Koraci nadležnih institucija ka uspostavi Plana prevencije rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“...

<< Previous 1 2 3 4 5 Next >>

Istaknuti projekt

Partneri Centra za socijalni rad