Posljednje novosti / vijesti

Javna tribina, 26.07.2012. godine
Datum 26 Jul 2012

Centar za socijalni rad Jajce, organizator je Javne tribine pod nazivom „Koraci nadležnih institucija ka uspostavi Plana prevencije rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“...

O nasilju u porodici sa predsjednicima mjesnih zajednica
Datum 24 Feb 2012

U okviru Projekta „Koraci nadležnih institucija ka uspostavi Plana prevencije rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“ upriličen je sastanak sa predsjednicima mjesnih zajednica. Projekat implementira Centar za socijalni rad Jajce, a cilj je približiti se stanovništvu na terenu.

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next >>

Istaknuti projekt

Partneri Centra za socijalni rad