Posljednje novosti / vijesti

O nasilju u porodici sa predsjednicima mjesnih zajednica
Datum objave 24 Feb 2012
Isprintaj članak

U okviru Projekta „Koraci nadležnih institucija ka uspostavi Plana prevencije rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“ upriličen je sastanak sa predsjednicima mjesnih zajednica. Projekat implementira Centar za socijalni rad Jajce, a cilj je približiti se stanovništvu na terenu.

Bila je ovo prilika da se predsjednici mjesnih zajednica informišu o aktivnostima koje vodi Centar za socijalni rad, s posebnim osvrtom na nasilje u porodici. Razgovaralo se i o drugim potrebama koje građani imaju prema ovoj instituciji i mogućnosti saradnje sa mjesnim zajednicama u pravljenju socijalne karte općine Jajce.

Dogovoreno je da socijalni radnici jedan dio radnog vremena provode u prostorijama mjesnih zajednica, gdje će mještani imati priliku da se informišu o uslugama Centra za socijalni rad. Na taj način biće pružena mogućnost građanima da se kroz brošure i razgovor informišu i prijave moguće nasilje u porodici.

Inače, građani, komšije, prijatelji i svi oni koji primjete pojavu nasilja dužni su isto prijaviti Centru za socijalni rad ili Policijskoj stanici Jajce. Kroz rad na terenu promovisat će se i SOS telefon broj 1265, odnosno 063 538 138, na koji je dežurna socijalna radnica dostupna dvadeset četiri sata. Projekat je finansijski podržao Gender centar FBiH.

Istaknuti projekt

Partneri Centra za socijalni rad