Posljednje novosti / vijesti

Savjetodavni rad sa roditeljima, 29.01.2015.godine
Datum objave 02 Feb 2015
Isprintaj članak

Dana 29.01.2015.godine, u mjesnoj zajednici Kuprešani u prostijama škole u Kuprešanima održan je savjetodavni rad sa roditeljima. Ispred Centra za socijalni rad Jajce prisustvovala je socijalna radnica Fatima Glamočić a ispred Centra za mentalno zdravlje Jajce, prisustvovala je medicinska sestra Senada Imamović.

Pozivu se odazvao veliki broj roditelja Prestavnica Centra za soc.rad obradila je temu o porodici, poteškoća sa kojima se porodica suočava i njihovim posljedicama te načini i mogućnosti prevazilaženja i rješavanja problema. Prestavnica Centra za ment.zdravlji upoznala je roditelje o načinu rada i njihovim nadležnostima i dala upute i preporuke vezano za tu službu. Otvorena je diskusija gdje su roditelji uzeli aktivno učešće, odgovarano je na pitanja i dogovorene su aktivnosti.

Istaknuti projekt

Partneri Centra za socijalni rad