Posljednje novosti / vijesti

JAČANJE SISTEMA SOCIJALNIH USLUGA U BIH
Datum objave 29 Oct 2019
Isprintaj članak

Cilj projekta je jačanje sistema socijalnih usluga i pripadajućih standarda, te jačanje kapaciteta lokalnih stručnjaka putem metodologije koja garantuje bolju zaštitu i kvalitetniju uslugu za ranjive grupe u našem društvu. Prezentaciju projekta vršila je Edmira Aščić –SOS Dječija sela BiH, i ona se ogledala u sljedećem:

1. Pružanje podrške u procesu donošenja zakona i kreiranju standarda za podizanje kvalitete socijalnih usluga.

2. Jačanje kapaciteta 200 lokalnih stručnjaka za korištenje metodologija:

- PRIDE – obuka hraniteljskih porodica i profesionalaca

- Case Management – process vođenja slučaja

3. Unaprijeđenje sistema upravljanja bazama podataka centara za socijalni rad i edukacija profesionalaca o korištenju unaprijeđene baze

4. Javna kampanja zagovaranja za kreiranje novih zakonskih rješenja i standarda te podizanje svijesti javnosti o problemima sa kojima se susreću društveno zanemarene skupine i pojedinci zbog nepostojanja jedinstvenog sistema socijalnih usluga.

Istaknuti projekt

Partneri Centra za socijalni rad