Posljednje novosti / vijesti

AKTIVNOSTI „INTERVENTNOG TIMA“
Datum objave 09 Apr 2020
Isprintaj članak

Centar za socijalni rad u nastojanju zaštite svojih korisnika i zaštite drugih osoba u stanju socijalne potrebe sprovodi sljedeće aktivnosti:

- Donio Plan rada i djelovanja JU Centar za socijalni rad Jajce u vanrednim situacijama, 24.03.2020.godine.

- Osiguran je SOS telefon 24 sata, dostupan korisnicima

- Urađena dezinfekcija zgrade Centra 4 puta od vrenema kako je epidemija nastupila.

- Osigurana zaštita za uposlene u vidu maski, rukavica i dezinfekcionih sredstava.

- Centar je osigurao 20 interventnih paketa iz svog budžeta za najugroženije korisnike.

- Kontinuirano se rade kućne posjete korisnicima Centra po svim Mjesnim zajednicama, do sada je izvršeno oko 60       posjeta, ali i dalje se kontinuirano vrše u skladu sa mogućnostima.

- Pripremljen je upitnik o osnovnim potrebama koje su korisnicima u ovim danima pandemije najneophodniji.

- Osiguran stan za potrebe izolacije korisnika Sumera.

- Urađen Prihvatni centar za potrebe izolacije korisnika Centra za socijalni rad (osjetljive kategorije korisnika).

- U saradnji sa bolnicom fra Mato Nikolić-Nova Bila, osigurani i predati paketi za 5 socijalno ugroženih porodica.

 

U narednom periodu nastavit će se raditi kontinuirano na gore navedenim aktivnostima, ali i svim drugim koje bi mogle utjecati da se korisnicima poboljša trenutni status u danima epidemije.

Istaknuti projekt

Partneri Centra za socijalni rad