Dječiji doplatak
Datum objave 02 Feb 2014
Isprintaj članak

Pravo na dječiji doplatak ima:

  1. dijete ometeno u psihičkom ili tjelesnom razvoju, dijete s teškom neizliječivom bolešću, ili dijete civilna žrtva rata s najmanje 60 % invalidnosti,
  2. dijete korisnika stalne osnovne novčane pomoći.

 

Iznos dječijeg doplatka: 29,00 KM po djetetu

Istaknuti projekt

Partneri Centra za socijalni rad