Društveno neprihvatljiva ponašanja
Datum objave 02 Feb 2014
Isprintaj članak

Opća karakteristika loših navika je ta što one najviše štete nanose pojedincu koji ih posjeduje, postoji veliki broj loših navika od kojih u podjednakoj mjeri trpi i pojedinac i društvo, a to su: alkoholizam, narkomanija, krađa, prostitucija i kriminal.

Alkoholizam je vrlo rasprostranjena ovisnost prouzrokovana prekomjernim uzimanjme alkohola. To je ponekad trenutni problem, a često se javlja kao tamna slika čitavog života. Zbog toga alkoholizam nije samo medicinski problem, već se njime sve više bave pedagozi, psiholozi, sociolozi, pravnici, socijalni radnici i dr. Porast alkoholizma medju mladima uvjetovao je sve veću potrebu preventivnog djelovanja, a uzroci su mnogobrojni i različiti.

Narkomanija predstavlja neodoljivu želju za omomljivanjem, koja je posebno rasprostranjena u civiliziranim sredinama. Konzumiranjem narkotika prouzrokuju se posebna psihička stanja u kojima osoba nerealno doživljava samu sebe i objektivni svijet. Češće i duže uzimanje uzrokuje promjene i poremećaje ličnosti, koje se manifestiraju u neadekvatnom ponašanju, sukobima s okolinom, smanjenjem radne sposobnosti itd.

Krađa je loša navika koja najviše brige zadaje onima koji se nalaze u okolini osoba s takvom navikom, a to su najčešće roditelji, odgajatelji, učitelji i socijalni radnici. Pojavi krađe kod djece treba posvetiti posebnu pažnju iz dva razloga:

  1. Kod starije djece može se razviti u stalnu naviku i preći u kriminal, ili ona ukazuju na postojanje nekog konfiktnog stanja.
  2. U takvim situacijama javljaju se i druge negativne vrste ponašanja, kao što su agresija, laž, bijeg od kuće i škole i dr. Zbog toga krađu kod djece treba tretirati kao ozbiljan poremećaj socijalnog ponašanja uvjetovano lošim interpersonalnim odnosima i neadekvatnim odgojnim mjerama.

Prostitucija i skitnja u najvećem broju slućajeva predstavlja međusobno povezane pojave, redovna je pojava da skitnji predhodi prostitucija. Skitnji i prostituciji najčešće se odaju djevojke s mentalno i nedovoljno razvijenim sposobnostima. To rade zbog toga što nisu u stanju prosuditi značaj svojih postupaka, a zbog toga što su vrlo sugestibilne, lakovjerne, nekritične i pohlepne za raznim sitnim poklonima. Na kraju treba naglasiti da su svi oblici delikvetnog ponašanja prvenstveno uvjetovani pogrešnim odgojnim postupcima u porodici/obitelji.

Istaknuti projekt

Partneri Centra za socijalni rad