Archive for the Nekategorisano Category

HRANITELJSTVO

HRANITELJSTVO

Hraniteljstvo- je, u stvari, naziv za smještaj dijeteta u porodicu koja nije njegova (ovo ne treba miješati sa usvojenjem). Centar za socijalni rad zaključuje ugovor o hraniteljstvu sa jednim članom porodice — hraniteljem. Odnos između dijeteta i hranitelja u svakodnevnom životu trebalo bi da u najvećoj mogućoj

Read more

Predavanje na temu nasilje u porodici

Dana 08.11.2017.godine u OŠ”Jajce” u Kruščici na poziv direktora škole,održano je predavanje na temu”Postupanje  odgojno-obrazovnih ustanova u slučajevima nasilja nad djecom” Predavači su bili :Nermin Duranović-PU/PS Jajce Indira Mehić-Čejvan-JU Centar za socijalni rad Jajce Ismar Halilović-Centar za mentalno zdravlje Jajce

Read more

Predavanja na temu nasilje u porodici

Dana 24.10.2017.godine u OŠ”13 Rujan” u Jajcu je za nastavno osoblje održano predavanje na temu”Uloga odgojno-obrazovnih ustanova u slučajevimanasilja.Predavači su bili Nermin Duranović ispred PU/PS Jajce i Indira Mehić-Čejvan ispred JU Centar za socijalni rad Jajce.

Read more

Kontakt informacije

Kontakt informacije

JU CZSR Jajce Ul. Zmaja od Bosne bb 70101 Jajce, BiH Tel/fax: 030 654 105 Direktorica: 030 654 106 Email: czsrjajce@gmail.com SOS-dežurni telefon 24 sata:  063 538 138  

Read more