Edukacija o multidisciplinarnom pristupu u oblasti borbe protiv trgovine ljudima

Edukacija o multidisciplinarnom pristupu u oblasti borbe protiv trgovine ljudima
Vrijeme čitanja: < 1 min

07.11.2014 godine u Jajcu je održana jednodnevna edukacija po projektu,koja je implementirana od strane centra za socijalni rad Jajce,a projekat je odobren od strane DEUTSCHE GESELLSCHAFFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMEN ARBEIT (GIZ) GmbH (Regional Programm on social Protection and Prevention of Human Trafficking) ,pod nazivom: „EDUKACIJA O MULTIDISCIPLINARNOM PRISTUPU U OBLASTI BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA“

Učesnici edukacije su imali priliku da slušaju predavanja na temu:

Trgovina ljudima

-Uvodi u problematiku

-Referalni mehanizmi,saradnja nadležnih institucija

-Praktični slučaj

-Prevencija trgovine ljudima,centri za socijalni rad

-Aktivnosti centara za socijalni rad

Učesnici edukacije su bili predstavnici: centara za socijalni rad SBK/KSB,MUP SBK/KSB,PU Jajce,PS Jajce,Centar za mentalno zdravlje Jajce, osoblje Kancelarije OSCE Travnik kao i predstavnica Odjela za borbu protiv trgovine ljudima(Ministarstvo sigurnosti).