Nastavak trodnevne edukacije: Svakih deset minuta jedna žena postane žrtva nasilničkog ponašanja

Nastavak trodnevne edukacije: Svakih deset minuta jedna žena postane žrtva nasilničkog ponašanja
Vrijeme čitanja: 2 min

Ovaj poražavajući podatak svjetske statistike mogao se čuti drugi dan pripremne edukacije za projekt “Lokalna zajednica u akciji prevencije nasilja u porodici, grupe samopomoći-poligon za praktikovanje nenasilnog ponašanja”.

Uvodno izlaganje započeli su predstavnici Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo, Mirsada Poturović i Nermin Omerović. Oni su se kroz primjere iz vlastite prakse osvrnuli na poteškoće u radu s kojima se susreću, a koje su prisutne prvenstveno zbog nedovoljnog senzibiliteta svih institucija koje bi morale biti uključene kako bi se postigla veća efikasnost u prevenciji nasilnog ponašanja.

Prema riječima Mirsade Poturović “Bosna i Hercegovina je zemlja koja ima solidan zakonski okvir, potpisnica je mnogobrojnih međunarodnih konvencija, ali iste vrlo slabo ili nikako sprovodi na terenu”. Osim same metodologije rada u grupama samopomoći, tehnikama za uspješnu komunikaciju sa počiniteljima, ulozi psihologa u samom procesu resocijalizacije, izlaganje je završeno zaključkom kako je “put ka kvalitetnom rješavanju problema nasilja u preventivnom djelovanju već u najranijem djetinstvu”.

Pored gostiju Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo, osvrt na poduzete aktivnosti i izazove sa kojima se svakodnevno susreću, pripremili su i djelatnici Centra za socijalni rad Jajce Sanja Jekauc i Mirnes Dreco, načelnik PU Jajce Bare Pršlja i Senada Imamović ispred Centra za mentalno zdravlje Jajce.

Izlaganje Sedina Habibovića, šefa Odjeljenja za prevenciju u Kantonalnom zavodu za borbu protiv bolesti ovisnosti Zenica posljednjeg dana seminara bilo je popraćeno brojnim interaktivnim radionicama, te su prisutni kroz jednostavne testove otkrili ponešto o vlastitom samopouzdanju, načinima kanaliziranja stresa i sl. Pored prezentacije objekta i usluga Zavoda, poteškoća na koje nailazi prilikom rada sa ovisnicima, alkoholizmu i narkomaniji kao uzročnicima nasilja, prednostima i nedostatcima grupa samopomoći, polaznicima edukacije su približeni neki od relativno novih holističkih tehnika u tretiranju kognitivno-bihevioralnih tegoba, posebice EMDR (Eye Movement Desensibilisation and Reprocessing).

Izražavajući zadovoljstvo predavačima i novostečenim znanjem kroz tri dana edukacije, uposlenici Centara za socijalni rad iz Jajca, Travnika i Donjeg Vakufa, predstavnici lokalne vlasti, Policijske uprave Jajce, Centra za mentalno zdravlje Jajce kao i predstavnici Udruženja logoraša, Udruženja oboljelih od PTSP-a i Udruženja žena “Viktorije ’99” usuglasili su nužnost osnivanja zajedničkog koordinacijskog tijela, kao jamstva efikasnije borbe i sprečavanja svih oblika nasilja u obitelji.