POTPISAN PROTOKOL O POSTUPANJU I SARADNJI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I ORGANIZACIJA S CILJEM UNAPREĐENJA MULTISEKTORSKOG PRISTUPA SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE UVOĐENJEM REFERALNOG MEHANIZMA ZA OPĆINU JAJCE

POTPISAN  PROTOKOL O POSTUPANJU I SARADNJI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I ORGANIZACIJA S CILJEM UNAPREĐENJA MULTISEKTORSKOG  PRISTUPA SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE  UVOĐENJEM REFERALNOG MEHANIZMA ZA OPĆINU JAJCE
Vrijeme čitanja: < 1 min

U zgradi  općine Jajce, 13.12.2021.godine potpisan je „Protokol o postupanju i saradnji nadležnih institucija i organizacija s ciljem unapređenja multisektorskog  pristupa socijalne zaštite i inkluzije uvođenjem referalnog mehanizma“ za općinu Jajce.

Potpisivanju su prisustvovali  Načelnik općine Jajce,  predstavnici UNICEF-a BiH zaduženi za pitanja iz oblasti socijalne zaštite, te predstavnici svih ustanova sa lokalnog nivoa koji se bave prevencijom i pružanjem podrške djeci s poteškoćama u razvoju.

Protokol je izrađen u sklopu implemenitacije  modela Socijalne zaštite i inkluzije na lokalnom nivou, uz podršku  Komisije i Operativnog tima SZI.

Ovaj Protokol ima za cilj unapređenje multisektorskog pristupa socijalne zaštite i inkluzije uvođenjem referalnog mehanizma, te da obezbijedi kvalitetniju saradnju i rad nadležnih institucija i organizacija općine Jajce na aktivnostima pružanja podrške i zaštite djeci i mladima s poteškoćama u razvoju, uz opredjeljenje za poštovanje principa i primjenu pristupa u radu: zakonitosti, transparentnosti, partnerstva, multisektoralnosti, jednakopravnosti i ravnopravnosti polova, odgovornosti, efikasnosti, ekonomičnosti i profesionalne stručnosti prilikom učešća u zajedničkom radu kroz referalni mehanizam.

Potpisnici  ovog  Protokola obavezuju se da će, u cilju unapređenja postojećih usluga socijalne zaštite i inkluzije, raditi na uspostavljanju referalnog mehanizma, u skladu sa pozitivnom  zakonskom regulativom  i međunarodnim konvencijama iz ove oblasti.