POTPISAN SPORAZUM ZA JAČANJE SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE JAJCE

POTPISAN SPORAZUM ZA JAČANJE SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE JAJCE
Vrijeme čitanja: < 1 min

Svečanim potpisivanjem Protokola o saradnji 18.07.2022.godine, Općina Jajce i potpisnice su pokrenule veoma značajan proces za osiguravanje blagovremenog i efikasnog pružanja usluga i ostvarivanje prava korisnika kroz multisektorski pristup u radu, uz poštovanje principa zakonitosti, transparentnosti, partnerstva, jednakopravnosti i ravnopravnosti spolova, odgovornosti, efikasnosti, ekonomičnosti i profesionalne stručnosti.

Kroz integrisano vođenje slučaja na području općine Jajce podržat će se oni koji su već dio sistema socijalne zaštite, ili su potencijalni korisnici, a unutar te grupe fokus će se staviti na rad sa najranjivijim grupama među kojima su i osobe sa invaliditetom.

Ovim Protokolom uspostavlja se i saradnja između lokalnih institucija na području općine Jajce u oblasti integrisanog vođenja slučaja (pristup koji se zasniva na procjeni stvarnih potreba i promoviše efikasan timski rad, individualno za svakog korisnika) s ciljem radne aktivacije i integracije na tržište rada definisanih prioritetnih ranjivih grupa korisnika socijalne zaštite i smanjenja njihove zavisnosti od socijalnih davanja.

Prema Protokolu će, pored općinskih službi i lokalnih institucija djelovati i Radna grupa za socijalno preduzetništvo i integrirano upravljanje predmetima/vođenje slučaja.

Izvor „Sumero“.