RADNI SASTANAK ZA IZRADU PROTOKOLA ZA PREVENCIJU I POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA PROSIJAČENJA I EKSPLOATACIJE DJECE U OPĆINI JAJCE

RADNI SASTANAK ZA IZRADU PROTOKOLA ZA PREVENCIJU I POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA PROSIJAČENJA I EKSPLOATACIJE DJECE U OPĆINI JAJCE
Vrijeme čitanja: < 1 min

Centar za socijalni rad Jajce u skladu sa Strategijom za suprostavljanje trgovini  ljudima BiH  2020-2023. godine, a u cilju implementacije Akcionog plana institucija BiH za provođenje Strategije suprostavljanja trgovini ljudima u BiH (2020-2023), te Akcionog plana SBK/ KSB za provedbu Strategije suprostavljanja trgovini ljudima u BiH (2020-2023), sa udruženjem „Zemlja djece u BiH“  u  partnerstvu sa organizacijom World Vision  BiH, te  članovima  multisektorskog tima s lokalnog nivou koji rade na prevenciji prosijačenja i eksploatacije djece, 08.12.2021.godine  održao je radni sastanak za izradu Protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima prosijačenja te eksploatacije djece u općini Jajce.

S prostora općine Jajce, u izradi ovog Protokola učešće su uzeli predstavnici institucija:

  • Lokalne uprave
  • Odgojno-obrazovnih ustanova
  • Zdravstvene ustanove
  • Policija
  • NVO
  • Mediji

Svi predstavnici s lokalnog nivoa koji budu uključeni u izradu Protokola, u narednom periodu proći će kroz trodnevnu obuku  u cilju izgradnje kapaciteta za proaktivnu  identifikaciju  potencijalnih  žrtava trgovine ljudima i postupanje u slučajevima  u skladu sa  usvojenim  protokolima.