Društveno neprihvatljiva ponašanja

Loše navike

Opća karakteristika loših navika je ta što one najviše štete nanose pojedincu koji ih posjeduje, postoji veliki broj loših navika od kojih u podjednakoj mjeri trpi i pojedinac i društvo, a to su: alkoholizam, narkomanija, krađa, prostitucija i kriminal.

Alkoholizam

Alkoholizam je vrlo rasprostranjena ovisnost prouzrokovana prekomjernim uzimanjme alkohola. To je ponekad trenutni problem, a često se javlja kao tamna slika čitavog života. Zbog toga alkoholizam nije samo medicinski problem, već se njime sve više bave pedagozi, psiholozi, sociolozi, pravnici, socijalni radnici i dr. Porast alkoholizma među mladima uvjetovao je sve veću potrebu preventivnog djelovanja, a uzroci su mnogobrojni i različiti.

Narkomanija

Narkomanija predstavlja neodoljivu želju za omamljivanjem, koja je posebno rasprostranjena u civiliziranim sredinama. Konzumiranjem narkotika prouzrokuju se posebna psihička stanja u kojima osoba nerealno doživljava samu sebe i objektivni svijet. Češće i duže uzimanje uzrokuje promjene i poremećaje ličnosti, koje se manifestiraju u neadekvatnom ponašanju, sukobima s okolinom, smanjenjem radne sposobnosti itd.

Krađa

Krađa je loša navika koja najviše brige zadaje onima koji se nalaze u okolini osoba s takvom navikom, a to su najčešće roditelji, odgajatelji, učitelji i socijalni radnici. Pojavi krađe kod djece treba posvetiti posebnu pažnju iz dva razloga:

Kod starije djece može se razviti u stalnu naviku i preći u kriminal, ili ona ukazuju na postojanje nekog konfiktnog stanja.

U takvim situacijama javljaju se i druge negativne vrste ponašanja, kao što su agresija, laž, bijeg od kuće i škole i dr. Zbog toga krađu kod djece treba tretirati kao ozbiljan poremećaj socijalnog ponašanja uvjetovano lošim interpersonalnim odnosima i neadekvatnim odgojnim mjerama.

Prostitucija i skitnja

Prostitucija i skitnja u najvećem broju slučajeva predstavlja međusobno povezane pojave, redovna je pojava da skitnji predhodi prostitucija. Skitnji i prostituciji najčešće se odaju djevojke s mentalno i nedovoljno razvijenim sposobnostima. To rade zbog toga što nisu u stanju prosuditi značaj svojih postupaka, a zbog toga što su vrlo sugestibilne, lakovjerne, nekritične i pohlepne za raznim sitnim poklonima.

Na kraju treba naglasiti da su svi oblici delikvetnog ponašanja prvenstveno uvjetovani pogrešnim odgojnim postupcima u porodici/obitelji.

Partneri Centra za socijalni rad Jajce