O nama

1963. godine formiran je Centar za socijalni rad u Jajcu, od 1976. godine Centar je djelovao kao jedna od službi SIZ-a, da bi 1984. godine, ponovno se osnivao J.U. Centar za socijalni rad Jajce koji djeluje do početka rata 1992. godine. 1996. godine Općinsko vijeće Jajce donosi odluku o obnavljanju rada Centra za socijalni rad Jajce.

Rekonstrukcija poslovne zgrade centra za socijalni rad Jajce krenula je 2004. godine u suradnji Općine Jajce, IBHI-a i Svjetske banke. Tom prilikom zgrada je stavljena pod krov, postavljena vanjska stolarija i urađena je fasada.

Jedan dio zgrade je dat na korištenje Udruzi roditelja djece sa poteškoćama u razvoju Naša djeca Jajce

2006. godine uz pomoć Općine Jajce i Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK uređuje se prvi kat zgrade, u sklopu kojeg je urađen info pult CZSR Jajce.

Stavljen je u funkciju i drugi kat zgrade, čime je Centar za socijalni rad Jajce konačno dobio prostor koji jedna ovakva ustanova od općeg društvenog značaja i zaslužuje.

Partneri Centra za socijalni rad Jajce