Projekti CZSR Jajce

Centar za socijalni rad Jajce uspješno je realizirao projekte:

U suradnji s IBHI-jem 2003. godine realiziran je projekat “Bolja i zdravija starost”. Ukupna vrijednost projekta bila je 15. 000, projekt je trajao 6 mjeseci. Projekt je bio usmjeren na pomoć starim i bolesnim osobama, cjelokupni rad provođen je na terenu tako što su socijalni radnici, liječnik i medicinska sestra obilazili korisnike i na licu mjesta pružili im potrebnu medicinsku i psiho-socijalnu pomoć.

Udruženje roditelja s posebnim potrebama “Naša djeca” i CZSR Jajce proveli su zajednicki projekat financiran od strane organizacije SHARE-SEE, a koji se odnosi na istraživanja osoba s posebnim potrebama. Realizacijom ovog projekta stvorena je baza podataka o osobama s posebnim potrebama na podruèju opæine Jajce.

Projekti koji se planiraju realizirati

  1. Navedene usluge financirat će se izravno iz sredstava korisnika, sredstava socijalne zaštite resornog ministarstva. Na provođenje projekta kućne njege i pomoći u kući angažirati će se neuposlene osobe evidentirane na Zavodu za zapošljavanje po mogućnosti osobe medicinske struke SSS.Sukladno porodičnom/obiteljskom zakonu Centar za socijalni rad Jajce aplicirao je za posredovanje mirenja u postupku razvoda braka. Useljenjem u nove prostorije Centra za socijalni rad Jajce stekli su se uvjeti propisani zakonom za obavljanje navedene djelatnosti, tim više što centar zapošljava i potreban stručni kadar.
  2. Centar za socijalni rad planira uraditi bazu podataka o svim vidovima socijalne dječije i porodične zaštite.
  3. Centar će u cilju unapređenja svoga rada, a držeći se Zakonskih odredbi, uposliti stručni kadar koji trenutno nedostaje.

Partneri Centra za socijalni rad Jajce