Socijalna briga

Smještaj u drugu porodicu/obitelj

Pravo na smještaj u drugu porodicu/obitelj imaju:

Djeca u slijedećim slučajevima:

  • djeca bez roditeljskog staranja
  • odgojno zanemarena djeca
  • odgojno zapuštena djeca
  • djeca čiji je razvoj ometen porodičnim/obiteljskim prilikama

Osobe s invaliditetom, stare osobe i osobe društveno negativnog ponašanja koje nisu u stanju same brinuti o sebi, a zbog stambenih ili porodičnih prilika nemaju mogućnost da im se zaštita osigura na drugi način.

Žene za vrijeme trudnoće, porođaja ili poslije porošaja najdulje do 12 mjeseci u slučaju:

  • ako je samohrana majka
  • ako nema sredstava za život
  • ako nema stambeni prostor

Iznos naknade: 273,60 KM

Smještaj u ustanovu socijalne zaštite

Smještaj u ustanovu socijalne zaštite mogu ostvariti djeca i odrasle osobe kojima je potrebna stalna briga i pomoć u zadovoljavanju njihovih životnih potreba, a ne mogu ih ostvariti u vlastitoj ili drugoj porodici/obitelji kroz kućnu njegu i pomoć u kući.

Briga o djeci

Obzirom na tešku ekonomsku situaciju u kojoj se nalazi većina naših sugrađana , te obzirom na nezaposlenost i neimaštinu, Centar za socijalni rad Jajce nastoji svake školske godine obezbjediti određena sredstva za nabavku školskog pribora za djecu iz socijalno ugroženih porodica/obitelji.

U školskoj godini 2006/2007 za 150-toro djece su pripremljeni paketi školskim priborom. Bitno je istaći da je privatno poduzeće BH4 Jajce doniralo 200 KM za nabavku školskog pribora za polaznike prvog razreda Osnovne škole.

Briga o Romima

Romska populacija i u Jajcu i u većini općina u Bosni i Hercegovini nalazi se u nezavidnoj situaciji. Vrlo malo romske djece pohađa Osnovnu srednju školu.

Općina Jajce nastoji promijeniti ovakvo i stanje u obrazovanju Roma na odreðeni način ih stimulirati da se obrazuju. Te je na početku školske godine 2006/2007 načelnik općine doznačio Centru za socijalni rad Jajce novčanu pomoæ u iznosu od 3000 KM za nabavku školskih udžbenika za Romsku djecu. Također i Centar za socijalni rad Jajce nastoji pomoći kroz dodjelu jednokratnih novčanih pomoći.

Partneri Centra za socijalni rad Jajce