AKTIVNOSTI INTERVENTNOG TIMA

AKTIVNOSTI INTERVENTNOG TIMA
Vrijeme čitanja: < 1 min

Centar za socijalni rad u nastojanju zaštite svojih korisnika i zaštite drugih osoba u stanju socijalne potrebe sprovodi sljedeće aktivnosti:

– Donio Plan rada i djelovanja JU Centar za socijalni rad Jajce u vanrednim situacijama, 24.03.2020.godine.

– Osiguran je SOS telefon 24 sata, dostupan korisnicima

– Urađena dezinfekcija zgrade Centra 4 puta od vrenema kako je epidemija nastupila.

– Osigurana zaštita za uposlene u vidu maski, rukavica i dezinfekcionih sredstava.

– Centar je osigurao 20 interventnih paketa iz svog budžeta za najugroženije korisnike.

– Kontinuirano se rade kućne posjete korisnicima Centra po svim Mjesnim zajednicama, do sada je izvršeno oko 60 posjeta, ali i dalje se kontinuirano vrše u skladu sa mogućnostima.

– Pripremljen je upitnik o osnovnim potrebama koje su korisnicima u ovim danima pandemije najneophodniji.

– Osiguran stan za potrebe izolacije korisnika Sumera.

– Urađen Prihvatni centar za potrebe izolacije korisnika Centra za socijalni rad (osjetljive kategorije korisnika).

– U saradnji sa bolnicom fra Mato Nikolić-Nova Bila, osigurani i predati paketi za 5 socijalno ugroženih porodica.

U narednom periodu nastavit će se raditi kontinuirano na gore navedenim aktivnostima, ali i svim drugim koje bi mogle utjecati da se korisnicima poboljša trenutni status u danima epidemije.