Archive for the Novosti Category

POTPISAN PROTOKOL O POSTUPANJU I SARADNJI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I ORGANIZACIJA S CILJEM UNAPREĐENJA MULTISEKTORSKOG PRISTUPA SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE UVOĐENJEM REFERALNOG MEHANIZMA ZA OPĆINU JAJCE

POTPISAN  PROTOKOL O POSTUPANJU I SARADNJI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I ORGANIZACIJA S CILJEM UNAPREĐENJA MULTISEKTORSKOG  PRISTUPA SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE  UVOĐENJEM REFERALNOG MEHANIZMA ZA OPĆINU JAJCE

U zgradi  općine Jajce, 13.12.2021.godine potpisan je „Protokol o postupanju i saradnji nadležnih institucija i organizacija s ciljem unapređenja multisektorskog  pristupa socijalne zaštite i inkluzije uvođenjem referalnog mehanizma“ za općinu Jajce. Potpisivanju su prisustvovali  Načelnik općine Jajce,  predstavnici UNICEF-a BiH zaduženi za pitanja iz oblasti socijalne zaštite,

Read more

RADNI SASTANAK ZA IZRADU PROTOKOLA ZA PREVENCIJU I POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA PROSIJAČENJA I EKSPLOATACIJE DJECE U OPĆINI JAJCE

RADNI SASTANAK ZA IZRADU PROTOKOLA ZA PREVENCIJU I POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA PROSIJAČENJA I EKSPLOATACIJE DJECE U OPĆINI JAJCE

Centar za socijalni rad Jajce u skladu sa Strategijom za suprostavljanje trgovini  ljudima BiH  2020-2023. godine, a u cilju implementacije Akcionog plana institucija BiH za provođenje Strategije suprostavljanja trgovini ljudima u BiH (2020-2023), te Akcionog plana SBK/ KSB za provedbu Strategije suprostavljanja trgovini ljudima u BiH (2020-2023),

Read more

MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM

MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM

Povodom obilježavanja 3.decembra  Međunarodnog  dana osoba s invaliditetom, JU Centar  za socijalni rad Jajce  u saradnji sa Ustanovom Sumero  Jajce  i  Udruženjem „Vodopad ljubavi“ upriličila je svečano obilježavanje ovog posebnog dana. Život uz podršku u  lokalnoj zajednici  implementira  se   u  općini  Jajce  od februara 2015.godine i postao

Read more

PREZENTACIJA PRIRUČNIKA

PREZENTACIJA PRIRUČNIKA

U prostorijama hotel „Turist 98“ Jajce 22.12.2020.godine, s početkom u 10 sati, održana je edukacija na kojoj je prezentiran Priručnik pod nazivom  “Multisektorski pristup koordinacionog tijela Općine Jajce u izradi Priručnika  zaštite žrtava nasilja u vrijeme pandemije  COVID-19 kao i drugih prirodnih i drugih nesreća“. Projekat je

Read more

SASTANAK MULTISEKTORSKOG TIMA OPĆINE JAJCE

SASTANAK MULTISEKTORSKOG TIMA OPĆINE JAJCE

Projekat pod nazivom „Multisektorski   pristup koordinacionog tijela Općine Jajce u izradi  Priručnika zaštite žrtava nasilja  u vrijeme pandemije COVID-19  kao i drugih prirodnih i drugih nesreća“, realizuje se od strane Centra za socijalni rad Jajce. Cilj projekta jeste izrada Priručnika za žrtve nasilja u porodici, ali i

Read more

3.DECEMBAR – MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM

3.DECEMBAR - MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, širom svijeta obilježava se 3. decembra, a ovaj dan ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobiliše podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Cilj je potpuno i jednako uživanje ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa

Read more

PODJELA BRAŠNA ZA KORISNIKE STALNE NOVČANE POMOĆI

PODJELA BRAŠNA ZA KORISNIKE STALNE NOVČANE POMOĆI

Uz pomoć humanitarne organizacije  Pomozi.ba,  JU Centar za socijalni rad Jajce organizovala je podjelu brašna za korisnike stalne novčane pomoći koji nemaju djecu, njih 40. Zbog trenutnog stanja sa pandemijom Covid-19, ali i cjelokupnog  socijalnog statusa, pomoć  ovoj  kategoriji ljudi nametnula se kao nužna, u cilju da

Read more

DJEČIJA NEDJELJA

DJEČIJA NEDJELJA

Tradicionalno u svijetu se prva sedmica u oktobru obilježava kao „Nedjelja djeteta“, i to je prilika da se više nego inaće ukaže  na prava i obaveze prema djeci. Konvencija UN-a o pravima djeteta, je prvi međunarodni dokument koji  obavezuje sve potpisnice da osiguraju  jednaka prava za svako

Read more

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ZA ŽENE I DJECU

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ZA ŽENE I DJECU

CENTAR ŽENSKIH PRAVA Pruža usluge besplatne pravne pomoći  za sve žene koje žive u stanju socijalne potrebe, žene za invaliditetom, civilne žrtve rata, nezaposlene žene, one koje žive same s više maloljetne djece, osobe starije životne dobi i žene sa sela. Usluga besplatne pravne pomoći podrazumijeva usmeno

Read more