Archive for the Novosti Category

PREZENTACIJA PRIRUČNIKA

PREZENTACIJA PRIRUČNIKA

U prostorijama hotel „Turist 98“ Jajce 22.12.2020.godine, s početkom u 10 sati, održana je edukacija na kojoj je prezentiran Priručnik pod nazivom  “Multisektorski pristup koordinacionog tijela Općine Jajce u izradi Priručnika  zaštite žrtava nasilja u vrijeme pandemije  COVID-19 kao i drugih prirodnih i drugih nesreća“. Projekat je

Read more

SASTANAK MULTISEKTORSKOG TIMA OPĆINE JAJCE

SASTANAK MULTISEKTORSKOG TIMA OPĆINE JAJCE

Projekat pod nazivom „Multisektorski   pristup koordinacionog tijela Općine Jajce u izradi  Priručnika zaštite žrtava nasilja  u vrijeme pandemije COVID-19  kao i drugih prirodnih i drugih nesreća“, realizuje se od strane Centra za socijalni rad Jajce. Cilj projekta jeste izrada Priručnika za žrtve nasilja u porodici, ali i

Read more

3.DECEMBAR – MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM

3.DECEMBAR - MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, širom svijeta obilježava se 3. decembra, a ovaj dan ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobiliše podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Cilj je potpuno i jednako uživanje ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa

Read more

PODJELA BRAŠNA ZA KORISNIKE STALNE NOVČANE POMOĆI

PODJELA BRAŠNA ZA KORISNIKE STALNE NOVČANE POMOĆI

Uz pomoć humanitarne organizacije  Pomozi.ba,  JU Centar za socijalni rad Jajce organizovala je podjelu brašna za korisnike stalne novčane pomoći koji nemaju djecu, njih 40. Zbog trenutnog stanja sa pandemijom Covid-19, ali i cjelokupnog  socijalnog statusa, pomoć  ovoj  kategoriji ljudi nametnula se kao nužna, u cilju da

Read more

DJEČIJA NEDJELJA

DJEČIJA NEDJELJA

Tradicionalno u svijetu se prva sedmica u oktobru obilježava kao „Nedjelja djeteta“, i to je prilika da se više nego inaće ukaže  na prava i obaveze prema djeci. Konvencija UN-a o pravima djeteta, je prvi međunarodni dokument koji  obavezuje sve potpisnice da osiguraju  jednaka prava za svako

Read more

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ZA ŽENE I DJECU

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ZA ŽENE I DJECU

CENTAR ŽENSKIH PRAVA Pruža usluge besplatne pravne pomoći  za sve žene koje žive u stanju socijalne potrebe, žene za invaliditetom, civilne žrtve rata, nezaposlene žene, one koje žive same s više maloljetne djece, osobe starije životne dobi i žene sa sela. Usluga besplatne pravne pomoći podrazumijeva usmeno

Read more

SUPERVIZIJA

SUPERVIZIJA

U organizaciji Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine u okviru implementacije projekta „Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici“ koji se provodi u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i

Read more

PODJELA PLASTENIKA ZA SOCIJALNO UGROŽENE PORODICE

PODJELA PLASTENIKA ZA SOCIJALNO UGROŽENE PORODICE

U zgradi CZSR Jajce 15.06.2019.godine, s početkom u 11 sati, upriličen je radni sastanak predstavnika ASB-a, Općine, Centra i svih korisnika gdje se razgovaralo o raznim temama, kao što su očekivanja predstavnika ASB-a od korisnika, njihove obaveze prema proizvodnji, izboru i uzgoju određenih proizvoda, do načina plasiranja

Read more

AKTIVNOSTI INTERVENTNOG TIMA

AKTIVNOSTI INTERVENTNOG TIMA

Centar za socijalni rad u nastojanju zaštite svojih korisnika i zaštite drugih osoba u stanju socijalne potrebe sprovodi sljedeće aktivnosti: – Donio Plan rada i djelovanja JU Centar za socijalni rad Jajce u vanrednim situacijama, 24.03.2020.godine. – Osiguran je SOS telefon 24 sata, dostupan korisnicima – Urađena

Read more