Archive for the Novosti Category

PODRŠKA OSIGURANJU ODRŽIVIH RJEŠENJA U POGLEDU UPRAVLJANJA REHABILITACIJOM NASILNIH EKSTREMNIH ZATVORENIKA U BOSNI I HERCEGOVINI

PODRŠKA OSIGURANJU ODRŽIVIH RJEŠENJA U POGLEDU  UPRAVLJANJA REHABILITACIJOM  NASILNIH EKSTREMNIH  ZATVORENIKA U BOSNI I HERCEGOVINI

U Jajcu je 31.05.2023.godine  u organizaciji  JU Centar za socijalni rad Jajce i Vijeća Evrope,  s  ciljem  realizacije projekta “Podrška osiguranju održivih rješenja u pogledu  upravljanja rehabilitacijom  nasilnih ekstremnih  zatvorenika u Bosni i Hercegovini“, održana treća po redu sesija pod nazivom  Pilotiranje pripreme za otpust nasilnih ekstremnih

Read more

UNICEF I KALI SARA U POSJETI JAJCU

UNICEF I KALI SARA U POSJETI  JAJCU

U četvrtak 30.03.2023.godine u posjetu Jajcu stigle su predstavnice Unicef-a,  Veronika Vashchenko, zamjenica predstavnice Unicefa u BiH, Ashley Wax  predstavnica regionalnog ureda za Balkan i Aziju,  Lamija Landžo predstavnica za obrazovanje, te predstavnici Kali Sara (Romski informativni centar),  Dervo Sejdić i Sanela Bešić. Posjeta je bila organizovana

Read more

PROGRAM PODRŠKE SOCIJALNO UGROŽENOM STANOVNIŠTVU USLIJED RASTA INDEKSA POTROŠAČKIH CIJENA

PROGRAM PODRŠKE SOCIJALNO UGROŽENOM STANOVNIŠTVU USLIJED RASTA INDEKSA POTROŠAČKIH CIJENA

U  toku je implementacija Uredbe vlade Federacije Bosne i Hercegovine, programa podrške stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. Uredba Vlade se odnosi na pomoć i podršku socijalno ugroženom stanovništvu, a sredstva su obezbijeđena iz robnih rezervi. U skladu sa Uredbom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine  Ministarstvo rada

Read more

OSNOVNA DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DJEČIJI DOPLATAK I NOVČANU POMOĆ NEZAPOSLENOJ PORODILJI

OSNOVNA DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DJEČIJI  DOPLATAK I NOVČANU  POMOĆ  NEZAPOSLENOJ PORODILJI

OSNOVNA DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DJEČIJI DOPLATAK PREMA ZAKONU O MATERIJALNOJ PODRŠCI PORODICA SA DJECOM FBIH (,SI.novine FBiH” broj: 52/22) i PRAVILNIKA O POTREBNOJ DOKUMENTACIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DJEČIJI DOPLATAK ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA DJEČIJI DOPLATAK – obrazac FBiH -DD (za svako dijete),

Read more

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE – LICITACIJU O PRODAJI PUTNIČKOG VOZILA

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE – LICITACIJU O PRODAJI PUTNIČKOG VOZILA

BOSNA I HERCGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON KANTNO SREDIŠNJA BOSNA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD JAJCE   Broj: 07-31-706/22 Datum: 21.07.2022.godine   Na osnovu Odluke Upravnog Odbora o prodaji  putničkog  vozila, broj: 05-31-484/22, te na osnovu Pravilnika o načinu i pravilima provođenja javnog nadmetanja –

Read more

POTPISAN SPORAZUM ZA JAČANJE SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE JAJCE

POTPISAN SPORAZUM ZA JAČANJE SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE JAJCE

Svečanim potpisivanjem Protokola o saradnji 18.07.2022.godine, Općina Jajce i potpisnice su pokrenule veoma značajan proces za osiguravanje blagovremenog i efikasnog pružanja usluga i ostvarivanje prava korisnika kroz multisektorski pristup u radu, uz poštovanje principa zakonitosti, transparentnosti, partnerstva, jednakopravnosti i ravnopravnosti spolova, odgovornosti, efikasnosti, ekonomičnosti i profesionalne stručnosti.

Read more

POTPISAN PROTOKOL O POSTUPANJU I SARADNJI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I ORGANIZACIJA S CILJEM UNAPREĐENJA MULTISEKTORSKOG PRISTUPA SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE UVOĐENJEM REFERALNOG MEHANIZMA ZA OPĆINU JAJCE

POTPISAN  PROTOKOL O POSTUPANJU I SARADNJI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I ORGANIZACIJA S CILJEM UNAPREĐENJA MULTISEKTORSKOG  PRISTUPA SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE  UVOĐENJEM REFERALNOG MEHANIZMA ZA OPĆINU JAJCE

U zgradi  općine Jajce, 13.12.2021.godine potpisan je „Protokol o postupanju i saradnji nadležnih institucija i organizacija s ciljem unapređenja multisektorskog  pristupa socijalne zaštite i inkluzije uvođenjem referalnog mehanizma“ za općinu Jajce. Potpisivanju su prisustvovali  Načelnik općine Jajce,  predstavnici UNICEF-a BiH zaduženi za pitanja iz oblasti socijalne zaštite,

Read more

RADNI SASTANAK ZA IZRADU PROTOKOLA ZA PREVENCIJU I POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA PROSIJAČENJA I EKSPLOATACIJE DJECE U OPĆINI JAJCE

RADNI SASTANAK ZA IZRADU PROTOKOLA ZA PREVENCIJU I POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA PROSIJAČENJA I EKSPLOATACIJE DJECE U OPĆINI JAJCE

Centar za socijalni rad Jajce u skladu sa Strategijom za suprostavljanje trgovini  ljudima BiH  2020-2023. godine, a u cilju implementacije Akcionog plana institucija BiH za provođenje Strategije suprostavljanja trgovini ljudima u BiH (2020-2023), te Akcionog plana SBK/ KSB za provedbu Strategije suprostavljanja trgovini ljudima u BiH (2020-2023),

Read more