Archive for the Novosti Category

AKTIVNOSTI INTERVENTNOG TIMA

AKTIVNOSTI INTERVENTNOG TIMA

Centar za socijalni rad u nastojanju zaštite svojih korisnika i zaštite drugih osoba u stanju socijalne potrebe sprovodi sljedeće aktivnosti: – Donio Plan rada i djelovanja JU Centar za socijalni rad Jajce u vanrednim situacijama, 24.03.2020.godine. – Osiguran je SOS telefon 24 sata, dostupan korisnicima – Urađena

Read more

Obavijest o formiranju interventnog tima Centra za socijalni rad Jajce

Obavijest o formiranju interventnog tima Centra za socijalni rad Jajce

  Ovim putem obavještavamo korisnike usluga Centra za socijalni rad, da je zbog novonastale situacije Centar formirao „Interventni tim“, koji će biti na raspolaganju korisnicima 24 sata. Telefon: 061/ 666-309. Kontakt osoba: Izudin Halaba, socijalni radnik. Ovim putem molimo korisnike Centra za socijalni rad, da se pridržavaju

Read more

PODJELA PAKETIĆA ZA DJECU IZ SOCIJALNO UGROŽENIH PORODICA

PODJELA PAKETIĆA ZA DJECU IZ SOCIJALNO UGROŽENIH PORODICA

Donator paketića je Humanitarna organizacija “ADRA” iz Banja Luke, koja već nekoliko godina u saradnji s Centrom za socijalni rad Jajce uspješno sprovodi akcije humanitarnog tipa u našem gradu. Centar je obezbjedio zakusku za mališane i prisustvo djeda mraza s kojim su dijeca slikala i družila.

Read more

ŽIVOT U LOKALNOJ ZAJEDNICI JAJCE (Predstavljanje modela življenja)

ŽIVOT U LOKALNOJ ZAJEDNICI JAJCE (Predstavljanje modela življenja)

Budući da Sumero pruža podršku osobama s invaliditetom u Jajcu od februara 2015.godine, kao pozitivan i uspješan model, isti je predstavljan gostima koji su iskazali želju da ovu praksu prenesu i realizuju u grad Banja Luku. O samom načinu uspostave modela, teškoćama u sistemu, vračanju korisnika iz

Read more

Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Međunarodni dan osoba s invaliditetom

U svijetu se 3. decembar prema Konvenciji Ujedinjenih naroda obilježava kao Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Tim povodom u prostorijama JU Centar za socijalni rad Jajce, upriličen je prijem za korisnike Ustanove Sumero (centar za podršku osobama s invaliditetom u lokalnoj zajednici), gdje se uz druženje razgovaralo

Read more

Podrška i pomoć porodici Čahut

Podrška i pomoć porodici Čahut

Porodica se nalazi u teškoj materijalnoj, stambenoj, odnosno životnoj situaciji, gdje je svaka pomoć dobrodošla. S obzirom na sve navedeno i na teške uvjete u kojima ova porodica živi, Centar je uputio dopise preko 60 privatnih preduzeća u Jajcu, institucijama i općini Jajce za pomoć u realizaciji

Read more

JAČANJE SISTEMA SOCIJALNIH USLUGA U BIH

JAČANJE SISTEMA SOCIJALNIH USLUGA U BIH

Cilj projekta je jačanje sistema socijalnih usluga i pripadajućih standarda, te jačanje kapaciteta lokalnih stručnjaka putem metodologije koja garantuje bolju zaštitu i kvalitetniju uslugu za ranjive grupe u našem društvu. Prezentaciju projekta vršila je Edmira Aščić –SOS Dječija sela BiH, i ona se ogledala u sljedećem: 1.

Read more

Reprezentativka BiH posjetila Centar za socijalni rad

Reprezentativka BiH posjetila Centar za socijalni rad

Reprezentativka U – 17 BiH, u nogometu Minela Crnac posjetila je 28.10.2019.godine JU centar za socijalni rad Jajce. Minela je u pratnji svojih roditelja prisustvovala prijemu kod direktorice Centra, i tom prilikom uručila novčanu donaciju za pripravnicu Alisu Pačavar. Ovaj humani gest svakako ima veliku vrijednost jer

Read more

Dječija nedjelja

Dječija nedjelja

U akciju obilježavanja pored Centra za socijalni rad, aktivno su uključene Ustanove dječijih vrtića „Emina“ i „Bare“, predstavnici PS Jajce, Opća bolnica Jajce (Pedijatriski odjel), „Auto-Klub“ Jajce te nastavnici i učenici romske nacionalnosti Osnovne škole u Kuprešanima. Za sve učesnike u programu Centar za socijalni rad je

Read more