SASTANAK MULTISEKTORSKOG TIMA OPĆINE JAJCE

SASTANAK MULTISEKTORSKOG TIMA OPĆINE JAJCE
Vrijeme čitanja: < 1 min

Projekat pod nazivom „Multisektorski   pristup koordinacionog tijela Općine Jajce u izradi  Priručnika zaštite žrtava nasilja  u vrijeme pandemije COVID-19  kao i drugih prirodnih i drugih nesreća“, realizuje se od strane Centra za socijalni rad Jajce.

Cilj projekta jeste izrada Priručnika za žrtve nasilja u porodici, ali i drugih prirodnih i drugih nesreća. Na sastanku održanom  07.12.2020.godine,  u prostorijama Centra za socijalni rad, učešće su uzeli predstavnici  Centra za socijalni rad, Centra za mentalno zdravlje, PS Jajce, PU Jajce. Na ovom sastanku prezentiran je nacrt priručnika, te izneseni svi bitni elementi ugrađeni u dokument kao  i cilj njihovog djelovanja u praksi.

Budući da je ovaj dokument, prvi ovakve vrste na nivou Općine Jajce, dodatno će biti potrebno njegovo javno eksponiranje, u cilju razvijanja svijesti o nasilju na lokalnom nivou, ali i  praktično  primjeniti u razvojnim strategijama koje će biti planirane i realizovane u periodu koji je pred nama.

Finaliziranjem ovog Priručnika bit će donešeno niz preporuka, koje će biti predložene od svih članova  koordinacionog tjela Općine Jajce, u cilju što  efikasnijeg postupanja sa žrtvama nasilja u vrijeme pandemije ali i drugih prirodnih i drugih nesreća.