BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ZA ŽENE I DJECU

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ZA ŽENE I DJECU
Vrijeme čitanja: < 1 min

CENTAR ŽENSKIH PRAVA

Pruža usluge besplatne pravne pomoći  za sve žene koje žive u stanju socijalne potrebe, žene za invaliditetom, civilne žrtve rata, nezaposlene žene, one koje žive same s više maloljetne djece, osobe starije životne dobi i žene sa sela.

Usluga besplatne pravne pomoći podrazumijeva usmeno informisanje, savjetovanje, pisanje pismenih podnesaka, posredovanje prema institucijama i zastupanje pred institucijama i na sudu.

GDJE MOŽETE DOBITI BESPLATNU PRAVNU POMOĆ?

Visoko:

Društveni centar / Alije Izetbegovića 27

Novi Travnik:

Centar za socijalni rad / Stjepana Tomaševiča 24A

Jajce:

Centar za socijalni rad / Zmaja od Bosne bb

(Posjete su organizovane  dva puta mjesečno, tj svake druge srijede u terminu od 11:00-13:00 sati.)

Bugojno:

Centar za socijalni rad / Sultan Ahmetova 84

Zenica:

Kancelarija Centra ženskih prava / (Mejdandžik 9);

Gradska uprava – zgrada stare Općine

Centar za socijalni rad / (Saliha Cakana Mulalića 5)

Poseban fokus je na pomoć ženama koje su žrtve seksualnog nasilja i nasilja u porodici, kao i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja, žene u PTSP okruženju koje povećava rizik od nasilja, žene civilne žrtve rata i njihova djeca, žene sa invaliditetom i druge socijalno isključene i marginalizovane žene u manjim i ruralnim sredinama.

 

 

Za dodatne informacije možete se obratiti u prostorije Centra svakim radnim danom, u terminu od 07:00-15.30 sati.