Djeca sa poteškoćama u ponašanju na radionicama Centra za socijalni rad

Djeca sa poteškoćama u ponašanju na radionicama Centra za socijalni rad
Vrijeme čitanja: < 1 min

U sklopu projekta „Podizanje kompetencije profesora za rad sa učenicima s posebnim potrebama, a u skladu sa programskim aktivnostima Centra za socijalni rad, kao partnera u programu, održana je radionica sa djecom koja imaju poteškoće u ponašanju…

Radionica je trajala 50 minuta, gdje su djeca izrazila želju za likovnim iskazivanjem, dok je voditeljica programa Dubravka Šajnović scr, usmjeravala razgovor na teme koje djetetu ulijevaju pouzdanje i otvorenost da bi ih pridobila na saradnju.

Po završetku prvog zadatka, djeca su izrazila želju da se igraju uloga, gdje smo dobili jedan iskren dječiji odgovor, hladan, očekivan od djece kojoj nedostaje ljubav i pažnja. Radovi djece postavljeni su na pano, što ih je dodatno motiviralo da za sljedeću radionicu budu još bolji.

Početkom decembra je održana još jedna radionica. Djeca sa poteškoćama u ponašanju, te poteškoćama u komunikaciji, fokus su posljednje dvije radionice održane u Centru za socijalni rad.

Testiranje djece putem slika, koja poslije ispričaju svoju priču, te stav i mišljenje djece na ispričanu priču iz života dječaka koji ima poremećaj u ponašanju, samo su neki od dijelova radionice.

Djeca su se također mogla izražavati crtanjem, slagalicama, izradama različitih predmeta, dok je rad konstantno praćen razgovorom.

Na izrazima lica, ali i kroz razgovor učesnici su izrazili zadovoljstvo kao i želju za okupljanjima u narednom periodu.