O nasilju u porodici sa predsjednicima mjesnih zajednica

O nasilju u porodici sa predsjednicima mjesnih zajednica
Vrijeme čitanja: < 1 min

U okviru Projekta „Koraci nadležnih institucija ka uspostavi Plana prevencije rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“ upriličen je sastanak sa predsjednicima mjesnih zajednica. Projekat implementira Centar za socijalni rad Jajce, a cilj je približiti se stanovništvu na terenu.

Bila je ovo prilika da se predsjednici mjesnih zajednica informišu o aktivnostima koje vodi Centar za socijalni rad, s posebnim osvrtom na nasilje u porodici. Razgovaralo se i o drugim potrebama koje građani imaju prema ovoj instituciji i mogućnosti saradnje sa mjesnim zajednicama u pravljenju socijalne karte općine Jajce.

Dogovoreno je da socijalni radnici jedan dio radnog vremena provode u prostorijama mjesnih zajednica, gdje će mještani imati priliku da se informišu o uslugama Centra za socijalni rad. Na taj način biće pružena mogućnost građanima da se kroz brošure i razgovor informišu i prijave moguće nasilje u porodici.

Inače, građani, komšije, prijatelji i svi oni koji primjete pojavu nasilja dužni su isto prijaviti Centru za socijalni rad ili Policijskoj stanici Jajce. Kroz rad na terenu promovisat će se i SOS telefon broj 1265, odnosno 063 538 138, na koji je dežurna socijalna radnica dostupna dvadeset četiri sata. Projekat je finansijski podržao Gender centar FBiH.