Održano predavanje u O.Š. Berta Kučera

Održano predavanje u O.Š. Berta Kučera
Vrijeme čitanja: < 1 min

Integracija djece sa invaliditetom i njihovih roditelja u socijalno okruženje, naziv je projekta, koji realizuje Centar za socijalni rad, dok isto ime nosi i predavanje održano u O.Š. Berta Kučera Jajce, koje je vodila Sanja Jekauc dipl.scr.

Predavanje je pohađalo 18 učenika, koji su uzeli aktivno učešće, te na kraju ispunili upitnik, u kojem su iskazali svoje poglede na navedenu populaciju.

Cilj predavanja je uputiti učenike na moguću diskriminaciju, ali isto tako i informisati o jednakim pravima, koja ima ova populacija stanovništva. Zahvalnost dugujemo uposlenicima O.Š. Berta Kučera, koji su nam izašli u susret i pomogli u organizaciji.

U okviru ovog prijekta, provodi se i aktivnost pružanja podrške i asistencije u nastavi. U ovu aktivnost uključena su četiri asistenta, obuhvata dvije osnovne škole u gradu i nekoliko područnih škola. Cilj ove aktivnosti je da su ukaže na potrbu i važnost asistenata u nastavi, kao i to da se djeca s Intelektualnim teškoćama što bolje integrišu u svoje socijalno okruženje.