Radionica savjetodavnog rada sa roditeljima invalidne djece

Radionica savjetodavnog rada sa roditeljima invalidne djece
Vrijeme čitanja: < 1 min

Dana 20.01.2015.godine, u prostorijama Centra za socijalni rad Jajce, održana je druga radionica savjetodavnog rada sa drugom grupom roditelja djece sa invaliditetom.

Dana 01.12.2015.godine, takođe u prostorijama centra održana je prva radionica savjetodavnog rada sa prvom grupom roditelja djece sa invaliditetom. Prezentovana je tema “porodice” funkcionalne i disfunkcionalne, poteškoća sa kojima se porodica suočava i njihovim posljedicama.

Posebno je posvećena pažnja porodicama koje imaju dijete sa invaliditetom i poteškoćama sa kojima se suočavaju. Roditelji su u svojoj diskusiji razmijenili iskustva i iskušenja na koja nailaze te načine prevazilaženja istih. Jedinstveni stav roditelja jeste potreba za oživljavanjem udruženja roditela djece sa invaliditetom te potrebom za logopedom, defektologom i psihologom.