SUPERVIZIJA

SUPERVIZIJA
Vrijeme čitanja: < 1 min

U organizaciji Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine u okviru implementacije projekta „Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici“ koji se provodi u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“  u prostorijama Centra za socijalni rad Jajce, upriličena je supervizija za stručne radnike, ukupno njih pet.

Kroz ovaj projekat planirano je realizovati 5 sesija, s ciljem profesionalne podrške za stručnjake i stručnjakinje  koji rade sa žrtvama nasilja u porodici s ciljem jačanja profesionalnih kompetencija i zaštite mentalnog zdravlja.

Supervizorka i voditeljica edukacije bila je primarijus mr. med. sc. dr. Arnautović Azra, koja je ujedno i pedijatar, grupna analitičarka i dječija i adolescentna  integrativna  psihoterapeutkinja.

Projekat  finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA.