Posljednje novosti / vijesti

Sumero,Sarajevo
Datum 10 Nov 2017
Predavanje na temu nasilje u porodici
Datum 10 Nov 2017

Dana 08.11.2017.godine u OŠ"Jajce" u Kručici na poziv direktora škole,održano je predavanje na temu"Postupanje  odgojno-obrazovnih ustanova u slučajevima nasilja nad djecom"

Predavači su bili :Nermin Duranović-PU/PS Jajce

                                Indira Mehić-Čejvan-JU Centar za socijalni rad Jajce

                                Ismar Halilović-Centar za mentalno zdravlje Jajce

 

Predavanja na temu nasilje u porodici
Datum 10 Nov 2017

Dana 24.10.2017.godine u OŠ"13 Rujan" u Jajcu je za nastavno osoblje održano predavanje na temu"Uloga odgojno-obrazovnih ustanova u slučajevimanasilja.Predavači su bili Nermin Duranović ispred PU/PS Jajce i Indira Mehić-Čejvan ispred JU Centar za socijalni rad Jajce.

Izrada Protokola o zaštiti djece od zlostavljanja na području SBK/KSB
Datum 20 Oct 2017

U Travniku,18.10.2017 .godine je održana edukacija profesionalaca iz SBK/KSB.Profesionalci su bili iz MUP SBK/KSB,Ministarstva pravosuđa i uprave SBK/KSB,Ministarstva obrazovanja,nauke,kulture i sporta SBK/KSB,Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK/KSB,centara za socijalni rad SBK/KSB,pedagozi iz osnovnih i srednjih škola iz 12 općina SBK/KSB,predstavnik OSCE Travnik. 

Obilježavanje dječije nedjelje u prvoj sedmici oktobra 2017.
Datum 10 Oct 2017

Ove godine u sklopu dječije nedelje, koja se obilježava prvu sedmicu mjeseca oktobra, u sklopu djelovanja JU Centar za socijalni rad Jajce, za mališane je upriličen niz aktivnosti i druženja. Tako su mališani učestvovali na priredbi u školi, planinarili i boravili u prirodi na planinarskom domu Ćusine. 

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next >>

Istaknuti projekt

Partneri Centra za socijalni rad