Archive for the Projekti Category

MODEL SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE NA LOKALNOM NIVOU

MODEL SOCIJALNE ZAŠTITE  I INKLUZIJE NA LOKALNOM NIVOU

Projekat uvođenja modela „Socijalna zaštita i inkluzija na lokalnom nivou“, realizuje se u saradnji Unicefa, Općine Jajce i Centra za socijalni rad Jajce, u periodu od 2021-2023.godine. Model podrazumijeva integrisani pristup za jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije na svim nivoima vlasti, putem jačanja kapaciteta profesionalaca i

Read more

PRISTUP KOORDINACIONOG TIJELA OPĆINE JAJCE U IZRADI PRIRUČNIKA ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U VRIJEME PANDEMIJE COVID-19 KAO I DRUGIH PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

PRISTUP KOORDINACIONOG TIJELA OPĆINE JAJCE U IZRADI PRIRUČNIKA ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U VRIJEME PANDEMIJE COVID-19  KAO I DRUGIH PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Centar za socijalni rad Jajce realizuje projekat pod nazivom „Multisektorski   pristup koordinacionog tijela Općine Jajce u izradi  Priručnika zaštite žrtava nasilja  u vrijeme pandemije COVID-19  kao i drugih prirodnih i drugih nesreća“, s ciljem izrade priručnika za zaštitu  žrtava  nasilja u  porodici  u vrijeme pandemije covid -19.

Read more

Potpisan protokol o zaštiti prava djece od zlostavljanja na području SBK/KSB

Potpisan protokol o zaštiti prava djece od zlostavljanja na području SBK/KSB

U zgradi Vlade SBK/KSB u Travniku danas je održano potpisivanje protokola o zaštiti prava djece od zlostavljanja na području SBK/KSB. Stručni tim u izradi pomenutog protokola činili su: Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona/KSB, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona/KSB, Ministarstvo pravosuđa i uprave

Read more

Nastavak trodnevne edukacije: Svakih deset minuta jedna žena postane žrtva nasilničkog ponašanja

Nastavak trodnevne edukacije: Svakih deset minuta jedna žena postane žrtva nasilničkog ponašanja

Ovaj poražavajući podatak svjetske statistike mogao se čuti drugi dan pripremne edukacije za projekt “Lokalna zajednica u akciji prevencije nasilja u porodici, grupe samopomoći-poligon za praktikovanje nenasilnog ponašanja”. Uvodno izlaganje započeli su predstavnici Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo, Mirsada Poturović i Nermin Omerović. Oni su se

Read more

Uključimo se: “Stop nasilju u obitelji!”

Uključimo se: “Stop nasilju u obitelji!”

U organizaciji Centra za socijalni rad Jajce, danas je u hotelu “Turist 98” u Jajcu započela trodnevna edukacija u cilju uspješne realizacije projekta, podržanog od strane Gender centra FBiH pod nazivom “Lokalna zajednica u akciji prevencije nasilja u porodici, grupe samopomoći- poligon za praktikovanje nenasilnog ponašanja”. Edukaciji

Read more